Δυνατότητα teletext

Ησελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας Teletext σάς παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή ορισμένες σελίδες να μην εμφανίζονται.

Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του Teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

10(λειτουργία): Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του Teletext (LIST/FLOF). Εάν

πατηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας LIST, επαναφέρει τον τρόπο λειτουργίας 1 σε αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε

να αποθηκεύσετε μια σελίδα Teletext στη λίστα, χρησιμοποιώντας το κουμπί 8(αποθήκευση).

2/(Ενεργοποίηση Teletext/μικτή οθόνη/απενερ.): Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας Teletext για το τρέχον κανάλι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές για επικάλυψη

της εικόνας που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη λειτουργία Teletext. Πατήστε το ακόμα μία φορά για έξοδο από το teletext.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

(δευτερεύουσα σελίδα): Προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

8

(αποθήκευση): Αποθηκεύονται οι σελίδες Teletext.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

(ευρετήριο): Προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), ενόσω βλέπετε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teletext.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

(μέγεθος): Προβολή του teletext με χαρακτήρες διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

της οθόνης. Για μετακίνηση του κειμένου στο κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για κανονική προβολή, πατήστε το άλλη μια φορά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

9

(κράτηση): Διατήρηση της προβολής στην τρέχουσα σελίδα, στην περίπτωση που

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπάρχουν πολλαπλές δευτερεύουσες σελίδες που ακολουθούν αυτόματα. Για ακύρωση,

 

 

MEDIA.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πατήστε το ξανά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8

2

(σελίδα επάνω): Προβάλλει την επόμενη σελίδα Teletext.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3

(σελίδα κάτω): Προβάλλει την προηγούμενη σελίδα Teletext.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

(εμφάνιση): Εμφάνιση του κρυφού κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις σε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

!

7

(ακύρωση): Συρρικνώνει την προβολή Teletext ώστε να υπερκαλύπτει την τρέχουσα

 

 

A

 

 

B

 

 

C

D @

 

εκπομπή.

 

 

 

 

 

 

@

Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν κάποιος σταθμός χρησιμοποιεί

E-MANUAL

 

P.SIZE

 

 

AD/SUBT.

 

 

 

 

 

το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που υπάρχουν σε μια σελίδα Teletext

 

 

 

 

 

 

 

 

διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε το χρώμα που αντιστοιχεί στο θέμα της επιλογής σας. Προβάλλεται μια νέα σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να επιλεγούν και στοιχεία. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

Οι σελίδες Teletext κατατάσσονται σε έξι κατηγορίεςΤμήμαΠεριεχόμεναAΑριθμός επιλεγμένης σελίδας.BΤαυτότητα καναλιού εκπομπής.CΑριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.DΗμερομηνία και ώρα.EΚείμενο.FΠληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες

FASTEXT.

A

B

C

D

E

F

Ελληνικά

Ελληνικά - 9

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 9

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:21