Lista funkcji

Media Play

Umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych i obrazów i filmów wideo zapisanych na urządzeniu USB.

Instrukcja obsługi

Wyświetla pełną instrukcję na ekranie. (str. 8)

Akcesoria

Należy sprawdzić, czy poniższe części zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu. Kable, które nie są zawartością opakowania, można kupić oddzielnie.

[[PRZESTROGA: ZAMONTUJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE MOŻNA BYŁO ODŁĄCZYĆ OD ZESTAWU

Pilot z 2 bateriami AAA

Kabel zasilania

Karta gwarancyjna / Przewodnik po przepisach

Zasilacz sieciowy (modele 19-, 22-calowe)

Instrukcja obsługi

Menedżer kabli

Montaż menedżera kabli

Za poniższe czynności może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a)po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu. (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

(b)użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia. (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

Informacja o wysokości opłaty manipulacyjnej zostanie przekazana przed rozpoczęciem pracy lub wizytą u klienta.

Korzystanie z kontrolera telewizora (przycisk nawigacyjny na panelu sterowania)

Kontroler telewizora — mały, podobny do joysticka przycisk w prawej tylnej części telewizora — umożliwia sterowanie telewizorem bez użycia pilota.

Niektóre z funkcji wymagających kodu PIN mogą być niedostępne.

Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

Wyłącza menu po naciśnięciu sterownika telewizora przez ponad 1 sekundę.

Wskazując kontrolerem kierunki góra/ dół/lewo/prawo uważaj, aby wcześniej nie naciskać kontrolera. Jeśli wcześniej naciśniesz kontroler, nie wskaże on kierunku góra/dół/lewo/prawo.

Wybór funkcji Media Play

Wybór funkcji Menu Wybór funkcji Źródło

Wróć

Wyłącz

Funkcja menu

 

 

Sterownik kierunkowy telewizora

Czujnik pilota

Na rysunku przedstawiono urządzenie

skierowane przodem do telewizora.

 

Tryb gotowości

Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna ilość zasilania jest zużywana nawet po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku zasilania. Najlepszym rozwiązaniem jest odłączenie kabla zasilającego.

Polski - 4

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 4

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:18