Prikaz daljinskog upravljača

Ovo je specijalni daljinski upravljač za lica sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima za uključivanje / isključivanje, prebacivanje kanala i menjanje jačine zvuka.

Uključivanje i isključivanje televizora.

Izbor između opcija Teletekst UKLJUČEN, Dvostruko, Mešano i ISKLJUČEN.

Podešavanje jačine zvuka.

Prikaz glavnog menija na ekranu.

Prikazuje funkciju Media Play.

Brzo biranje često korišćenih funkcija.

Izbor stavki iz menija na ekranu i menjanje njihovih vrednosti.

Povratak na prethodni meni.

E-MANUAL: Prikazivanje vodiča za e-priručnik. (str. 8)

 

Prikazivanje i izbor dostupnih video izvora.

 

Pritisnite da biste direktno pristupali kanalima.

 

Povratak na prethodni kanal.

 

Privremeno isključivanje zvuka.

 

Menjanje kanala.

 

Prikazivanje liste kanala na ekranu.

MEDIA.P

Prikazivanje EPG vodiča (elektronski TV vodič).

 

Prikazivanje informacija na ekranu televizora.

 

 

 

 

Izlazak iz menija.

A

B

C

D

Ovu dugmad koristite u skladu sa željenim smerom

 

 

 

 

na ekranu.

E-MANUAL

P.SIZE

AD/SUBT.

 

 

Srpski

P.SIZE: Izbor veličine slike.

Ovu dugmad koristite za specifične funkcije.

AD/SUBT.: Izbor audio opisa. (nije dostupno na

Detaljne informacije potražite u e-priručniku.

nekim lokacijama) / prikazivanje digitalnog titla.

 

Instaliranje baterija (veličina: AAA)

Srpski - 5

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:44