››Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Nhạc.

2

Chọn thể loại nhạc một file nhạc.

3

Bấm [ ] Cài đặt.

4

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Đặt có bật hệ thống âm thanh vòm

 

Kênh 5.1

5.1 kênh ảo hay không khi tai nghe

 

 

được kết nối.

 

Bộ chỉnh âm

Chọn loại bộ chỉnh âm mặc định.

 

 

 

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe này có tác dụng như một ăngten vô tuyến.

››

1

Nghe đài FM

Cắm tai nghe vào thiết bị.

2

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

Lần đầu tiên bật đài FM, đài sẽ tự động dò sóng.

Giải trí 63