Bạn có thể điều khiển quá trình phát bằng tai nghe: Bấm nút tai nghe để phát hoặc tạm dừng phát lại. Bạn cũng có thể bấm và giữ nút tai nghe để mở máy nghe nhạc.

SRS CS Headphonemang lại trải nghiệm âm thanh vòm 5.1 qua các tai nghe chuẩn hoặc tai nghe nhét trong khi nghe nội dung đa kênh, chẳng hạn như các bộ phim DVD.

WOW HDcải thiện đáng kể chất lượng phát của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm trầm sâu, ấm áp và sự rõ ràng của tần số cao cho chi tiết sinh động.

››

1

Tạo danh sách nhạc

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Nhạc.

2

Chon môt loai.

3

Chạm và giữ file nhạc muốn thêm vào danh sách nhạc và

4

chọn Thêm vào danh sách Tao mới.

Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn Lưu.

5

Để thêm nhiều file nhạc vào danh sách, lập lại bước 2-4.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [] Thêm vào danh sách.

››Sử dụng tính năng phát ngẫu nhiên trong bữa tiệc

Khi bật tính năng phát ngẫu nhiên trong bữa tiệc, thiết bị sẽ chọn và phát các file nhạc một cách ngẫu nhiên.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Nhạc.

2

Bấm [ ] Phat ngâu nhiên.

3

Để tắt tính năng phát ngẫu nhiên, bấm [ ] Tắt chế

 

độ phat ngâu nhiên.

62Giải trí