Tả̉i ứng dụng về từ Android Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong. Để lưu file sang thẻ nhớ, kết nối thiết bị với máy tính và sao chép file từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.

››

1

Cài đặt ứng dụng

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Market.

2

Chọn Chấp nhận khi các điều khoản và điều kiện hiện ra.

3

Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

››Gỡ bỏ một ứng dụng

1

Từ màn hình trang chủ của Android Market, chọn bấm

 

[ ] Ứng dụng của tôi.

2 Chọn mục bạn muốn xóa.

3 Chọn Gỡ cai đăt OK.

Tả̉i các file về từ web

Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏ̉ng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.

Một số file đa phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa, hoặc truyền một số file.

Bắt đầu 37