››Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1

Ở chế độ chờ, chọn Cài đặt Thẻ nhớ SD và bộ

2

nhớ trong Ngắt thẻ nhớ SD OK.

Mở nắp đậy khe thẻ nhớ ở bên cạnh của điện thoại.

3

Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏ̉i thiết bị.

4

Kéo thẻ nhớ ra khỏ̉i khe cắm thẻ nhớ.

5

Đậy nắp che khe cắm thẻ nhớ.

Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏ̉ng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

››Định dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

chế độ chờ, chọn Cài đặt Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong Ngắt thẻ nhớ SD OK Định dạng thẻ nhơ SD Định dạng thẻ nhơ SD Xóa tất cả̉.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

16Lắp ráp