››

 

1

Xem ả̉nh

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bộ sưu

2

tập.

 

Chọn một thư mục.

 

3

Để thay đổi chế độ xem, chọn

hoặc ở góc trên

4

cùng bên phải màn hình.

 

Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, chọn hoặc . Bạn cũng có thể dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ̉).

Để bắt đầu trình chiếu trong thư mục đã chọn, chọn Trình chiêu. Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.

Để gửi ảnh cho người khác, bấm [] Chia sẻ.

Để xóa ảnh, bấm [] Xóa.

Để sử dụng các tính năng bổ sung với ảnh, bấm [] L.chọn và sử dụng các tùy chọn sau.

--Chi tiết: Xem chi tiết ảnh.

--Chọn làm: Đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc.

--Căt: Xén hình ảnh từ một ảnh.

--Xoay trái: Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.

--Xoay phả̉i: Xoay ảnh cùng chiều kim đồng hồ.

››

1

Phát video

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bộ sưu

2

tập.

Chọn một video (có biểu tượng ) để phát.

3

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

4

ngang.

Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo.

Giải trí 59