Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật điện thoại, bấm và giữ phím phím Nguồn. Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thiết bị.

Để tắt thiết bị, bấm và giữ phím Nguồn, sau đó chọn Tắt nguồn OK.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên công ty khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị, chuyển sang chế độ Máy bay. Bấm và giữ phím Nguồn và chọn Chế độ Máy bay.

Lam quen vơi thiết bị

 

››

 

Sơ đồ thiết bị

 

Loa

Cảm biến trạng

thái

 

Phím âm lượng

Man hinh cam

 

 

ưng

 

Phím Trang chính

Phím Menu

Phim trởvê

 

 

Micrô

18Bắt đầu