Nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, ogg, aac.

Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.

Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.

Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

››Thêm file nhạc vào thẻ nhớ

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thẻ nhớ:

Tải về từ web không dây. tr. 74

Tải về từ máy tính có chương trình Samsung Kies. tr. 91

Nhận qua Bluetooth. tr. 85

Sao chép sang thẻ nhớ. tr. 92

››Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang thiết bị hoặc thẻ nhớ,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Nhạc.

2

Chọn thể loại nhạc một file nhạc.

60Giải trí