Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về thiết bị. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏ̉e và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Thiết bị của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

Samsung Apps.

2

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc các điều

3

khoản và điều khiện rồi chọn Đông y.

Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Thị trường

Bạn có thể tải về trò chơi, nhạc chuông, hoặc các ứng dụng khác từ Android Market.

 

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực

 

bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Market.

2

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Châp nhân.

3

Tìm kiếm và tải file về thiết bị. tr. 37

Web 83