Số

Chức năng

1Nhập địa chỉ của trang web để truy cập. Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu,

2các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, hãy chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc mở ra.

Để mở cửa sổ mới, bấm [ ] Cửa sổ mới.

Để xem các cửa sổ hiện đang hoạt động, bấm [ ] Cửa

 

sổ. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các

 

trang đó.

Để tải lại trang web hiện tại, bấm [] Nap lai.

Để chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử, bấm []

Chuyển tiếp.

Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [] Thêm trang hay dùng.

Để thêm phím tắt cho trang web hiện tại ở màn hình chờ, bấm [] L.chọn Thêm lôi tăt vao man hình chinh.

Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [] L.chọn

Tì̀m trong trang.

Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm []

L.chọn Thông tin.

Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, bấm

[] L.chọn Chia sẻ trang.

Để xem lịch sử tải về, bấm [] L.chọn Tả̉i về.

Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [] L.chọn Cài đặt.

Web 75