5

Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ̉.

 

Chức năng thu/phóng có thể không khả dụng khi

 

quay ở độ phân giải cao nhất.

6

Chọn

để bắt đầu quay.

7

Chọn

để dừng quay.

Video được lưu tự động.

Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn để xem video vừa quay.

Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để gửi video cho người khác, chọn Chia se.

Để phát video, chọn Bắt đầu.

Để xóa video, chọn Xóa.

››Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các tùy

chọn sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Bộ đếm thời gian

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

 

máy ảnh bắt đầu quay video.

 

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các

 

điều kiện ánh sáng.

 

 

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng

 

Hiệu ứng

hạn như tông màu nâu đỏ  hoặc đen

 

trắng.

 

 

 

Chất lượng video Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

Giải trí 57