Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

tính.

Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực

 

hiện các phép toán cơ bản.

Để sử dụng máy tính khoa học, bấm [] Panel nâng cao.

Để xóa lịch sử, bấm [] Xóa lịch sử.

Tả̉i về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tả̉i về.

2

Chọn thư mục tải về.

3

Để mở file đã tải về, chọn nhật ký.

Để xóa một nhật ký, chọn ô đánh dấu sau đó chọn Xóa.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thẻ nhớ.

››Định dạng file được hỗ trợ

Loại

Định dạng

 

Hình ảnh

Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png, wbmp

 

Video

Đuôi mở rộng: 3gp, mp4

 

Codec: H.263, H.264

 

 

96Dụng cụ