Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của thiết bị.

Chế độ Yên lặng: Bật chế độ yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.

Rung: Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.

Âm lương: Điều chỉnh mức âm lượng của nhạc chuông, nhạc và video, chuông báo thức, hệ thống, và thông báo.

Nhạc chuông điện thoại: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.

Nhạc chuông thông báo: Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.

Âm thanh khi chạm: Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.

Âm thanh khi chọn: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn.

Âm thanh khóa màn hì̀nh: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Màn hì̀nh

Thay đổi cài đặt hiển thị.

Hiển thị màn hì̀nh:

--Kiểu chữ: Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về kiểu chữ từ Android Market bằng cách chọn Lấy font trực tuyến.

--Màn hì̀nh chơ:

Man hình nên: Chọn ảnh nền cho màn hình chờ.

--Man hình khoa:

Man hình nên: Chọn một ảnh để hiển thị khi màn hình bị khóa.

Vị trí đồng hồ: Chọn vị trí của đồng hồ trên màn hình bị khóa.

104Cài đặt