››

1

Tì̀m một số liên lạc

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.

 

Bạn cũng có thể kéo ngón tay dọc theo chỉ mục phía bên

3

phải để cuộn nhanh qua danh sách.

Chọn tên của số liên lạc.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

Gọi cho số đó bằng cách chọn một số điện thoại.

Gửi tin nhắn bằng cách chọn Tin nhắn.

Gửi thư điện tử bằng cách chọn địa chỉ email.

Để sửa thông tin liên hệ, bấm [] Sửa.

Để đặt số liên lạc làm số yêu thích, chọn ở góc trên cùng bên phải màn hình.

››

1

Đặt số quay nhanh

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] L.chọn Quay số nhanh.

3

Chọn một số vị trí số liên lạc.

 

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách

 

chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

 

Tạo danh thiếp

››

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Thông tin của bạn.

3

Nhập thông tin cá nhân của bạn.

4

Chọn Lưu.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

68Thông tin cá nhân