››DioPen Chinese IME

Rung khi nhấn phím: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.

Phát âm khi nhấn phím: Đặt để điện thoại phát âm khi bạn chạm vào một phím.

Tiêng Han: Bật chế độ nhập tiếng Hàn.

Tiêng Trung: Bật chế độ nhập tiếng Trung.

Hiện từ gợi ý: Đặt cho điện thoại hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.

Cài đặt chi tiết: Tùy chỉnh cài đặt cho bàn phím DioPen Chinese IME, chẳng hạn như gợi ý từ, kiểm tra chính ta à tự động thêm khoảng trống khi Hiện từ gợi ý được chọn.

Thời gian chờ nhận dạng: Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.

Độ dày nét vẽ: Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.

Màu nét vẽ: Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.

Sử dụng Fuzzy: Bật tính năng nhập Gần đúng để bạn có thể dễ dàng nhập các ký tự tiếng Trung tương tự về cách phát âm.

Cài đặt Fuzzy: Chọn Nhận dạng gần đúng cặp pinyin.

Thông tin: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

Trơ giup: Tìm hiểu cách nhập liệu với DioPen Chinese IME.

Đâu vao/ra cua giong noi

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

››Cài đặt nhận dạng giong nói

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.

Tìm kiêm An toan: Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

Chặn cac từ xúc phạm: Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

110Cài đặt