Nội dung

 

Lắp ráp ..............................................

10

Mở hộp ..........................................................

10

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin ...................

10

Sạc pin ...........................................................

12

Lăp thẻ nhơ (tùy chọn) ...............................

14

Gắn dây đeo (tùy chọn) ..............................

17

Bắt đầu ..............................................

18

Bật và tắt thiết bị .........................................

18

Lam quen vơi thiết bị ..................................

18

Sử dung man hình cảm ứng ......................

22

Khóa hoặc mở khóa màn hì̀nh cả̉m ứng và

bàn phím .......................................................

23

Tì̀m hiểu về màn hì̀nh chờ ..........................

23

Truy cập các ứng dụng ................................

25

Tùy chỉnh thiết bị .........................................

27

Nhập văn bả̉n ...............................................

31

Tả̉i ứng dụng về từ Android Market ........

37

Tả̉i các file về từ web ...................................

37

Đồng bộ dữ liệu ...........................................

38

6Nội dung