››Bật các dịch vụ định vị

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

 

Vị trí và bả̉o mật.

2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

 

Lưa chon

Chức năng

 

Sử dụng mạng

Đặt để sử dụng mạng WLAN và/

 

hoặc các mạng di động trong việc

 

không dây

 

tìm kiếm vị trí của bạn.

 

 

 

Sử dụng vệ

Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong

 

tinh GPS

việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị, và sử dụng chương trình Samsung Kies.

››Kết nối bằ̀ng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

1

Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị

 

với máy tính.

 

Samsung Kies sẽ tự động chạy.

 

Nếu Samsung Kies không tự động chạy, nhấp đúp vào

2

biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

Sao chép file từ máy tính sang điện thoại.

 

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm

 

hiểu thêm.

Kết nối 91