››Chụp ả̉nh toàn cả̉nh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ả̉nh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Toàn cả̉nh.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn

để chụp ảnh đầu tiên.

6

Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh

 

khung màu xanh với kính ngắm.

 

Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy

7

ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.

Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

››Tùy chỉnh các cài đặt máy ả̉nh

Trước khi chụp ảnh, chọn để truy cập các tùy chọn sau:

Lưa chon

Chức năng

Giá trị phơi

Điều chỉnh giá trị phơi sáng.

sáng

 

 

Chụp ảnh cận cảnh hoặc đặt cho máy

Chếđộlấy nét

ảnh tự động lấy nét vào đối tượng hoặc

 

hoặc lấy nét vào mặt người.

Bộ đếm thời

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

gian

máy ảnh chụp ảnh.

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều

kiện ánh sáng.

 

Hiệu ứng

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn

như tông màu nâu đỏ  hoặc đen trắng.

 

ISO

Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh.

 

 

54Giải trí