››Kết nối với mạng riêng

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạng Cài đặt VPN.

Chọn một mạng riêng để kết nối.

Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn Kết nối.

94Kết nối