Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hiệu suất hoặc sự không tương thích gây ra do các thiết lập đăng ký đã sửa đổi hoặc phần mềm hệ điều hành đã bị sửa đổi. Việc thử tùy chỉnh hệ điều hành có thể làm cho thiết bị hoặc các ứng dụng của bạn làm việc sai lệch.

Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.

Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh, và các nội dung khác được cung cấp trong thiết bị này chỉ được cấp phép sử dụng giới hạn giữa Samsung và các chủ sở hữu tương ứng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.

Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh bao — cac tinh huông cóthểgây thương tích cho ban thân ban hoăc ngươi khac

Cẩn thận — cac tinh huông cóthểgây hư hỏng cho thiết bị hoăc thiêt bịkhac

Ghi chú — các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Tham khảo — cac trang cóthông tin liên quan; ví dụ: tr. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)

Sử dụng sách hướng dẫn này 3