Sạc pin bằ̀ng bộ sạc du lịch

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.

››

Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc,

1

Mở nắp che khe cắm đa chức năng.

 

nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều

2

Cắm đầu nhỏ  của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức

 

thời gian hơn.

 

năng.

Trong khi thiết bị đang sạc, màn hình cảm ứng có

 

 

 

thể không hoạt động do nguồn điện không ổn

 

 

 

định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra

 

 

khỏ̉i thiết bị.

 

 

Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều

 

 

 

này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu

 

 

suất hay tuổi thọ của điện thoại.

 

 

Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang

 

 

 

thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của

Nối bộ sạc du lịch không đúng cách có thể gây hỏ̉ng

Samsung.

 

hóc nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏ̉ng nào do

 

sử dụng sai đều không được bảo hành.

 

Lắp ráp 13