Gắn dây đeo (tùy chọn)

1

2

Tháo nắp sau.

Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ   lồi ra.

3 Lắp lại nắp sau.

Lắp ráp 17