››Chụp ả̉nh bằ̀ng các tùy chọn thiết lập trước cho các cả̉nh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng kéo dài.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ả̉nh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

một cảnh.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn

để chụp ảnh.

››Chụp ả̉nh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ả̉nh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Chụp nụ cười.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn .

 

6

Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

Giải trí 53