Tì̀m kiếm bằng Giong noi

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi điện, gửi tin nhắn, hoặc tìm kiếm địa điểm và thông tin bằng giọng nói.

1

2

3

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tì̀m kiếm bằng Giọ...

Nói một lệnh vào micrô.

Chọn tên của mục bạn muốn truy cập (nếu cần).

Để xem video hướng dẫn, chọn Xem video từ màn hình trợ giúp.

100Dụng cụ