››

1

Tạo tài liệu mới

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

ThinkFree Office.

Chọn Accept để xác nhận, nếu bạn mở ứng dụng này

3

lần đầu tiên.

Chọn Activate now Close để kích hoạt ThinkFree

4

Office.

Chọn My Docs.

5

Bấm [ ] New một loại tài liệu.

6

Nhập tên cho tài liệu và chọn OK.

7

Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công

8

cụ ở phía cuối màn hình.

Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, chọn trên thanh công

 

cụ hoặc bấm [ ] File Save.

››Xem và chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

ThinkFree Office.

Chọn My Docs một tài liệu.

3

Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, sử dụng tính năng thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc kéo ra.

Để mở thanh công cụ chỉnh sửa tài liệu (file word, text, hoặc excel), bấm [] Edit.

Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [] Find.

4

Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

››

1

Quả̉n lý tài liệu trên mạng

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

ThinkFree Office.

Chọn Online.

98Dụng cụ