Điều khiển từ xa: Đặt để điều khiển từ xa thiết bị đã mất qua web.

Hiện mật mã: Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.

Chọn trì̀nh quả̉n lý thiết bị: Xem những trình quản lý đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật trình quản lý thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

Sử dụng chứng danh an toàn: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.

Cài đăt tư the SD: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.

Đặt mật mã: Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.

Xóa vùng lưu trữ: Xóa nội dung chứng danh khỏ̉i thiết bị và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

Không rõ nguồn gốc: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.

Quả̉n lý các ứng dụng: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng.

Dịch vụ đang chạy: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.

Bộ nhớ sử dụng: Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng trên thiết bị và thẻ nhớ.

Dung pin: Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.

106Cài đặt