3 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

15

2

33

4

Số

Chức năng

1Tắt hoặc bật đài FM.

2Điều chỉnh tần số.

3Tìm kiếm đài FM sẵn có.

4Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

Số

Chức năng

5Điều chỉnh âm lượng.

››

1

Tự động lưu một đài FM

Cắm tai nghe vào thiết bị.

2

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

3

Bấm [ ] Dò đài một tùy chọn dò.

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

64Giải trí