Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển tin nhắn thành tin nhắn đa phương tiện.

4

Bấm [ ] Thêm chủ đề và thêm chủ đề cho tin nhắn.

5

Chọn Nhâp tin nhăn vao đây và nhập nội dung tin nhắn

 

của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [ ] Chèn mặt cười.

6 Chọn và thêm một mục.

Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video, hoặc âm thanh mới.

7 Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Xem tin nhắn văn bả̉n hoặc đa phương tiện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc, giống như trình nhắn tin.

2

Chọn một số liên lạc.

3

Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn một tin nhắn để

 

xem nội dung chi tiết.

››Nghe tin nhắn thư thoại

Nếu bạn cài đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

Bàn phím và sau đó chạm và giữ 1.

Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.

Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Liên lạc 45