Cài đặt

Theme

Thay đổi theme cho màn hình chờ̀, màn hình Ứng dụng và màn hình khóa. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Theme.

Đa cửa sổ

Cài đặt thiết bị để sử dụng tính năng Đa cửa sổ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đa cửa sổ, sau đó chạm vào công tắc Đa cửa sổ để bật.

Mở ở dạng xem chia đôi màn hình / Mở ở dạng xem Đa cửa sổ: Đặt thiết bị để bật tính năng Đa cửa sổ khi bạn mở file từ File của bạn hoặc Video. Đồng thờ̀i, thiết bị bật tính năng này khi bạn xem các đính kèm trong tin nhắn.

Phím tắt xem pop-up: Đặt thiết bị hiển thị màn hình ứng dụng trong cửa sổ hội thoại khi bạn vuốt màn hình từ đầu mép trên cùng của màn hình xuống theo đườ̀ng chéo.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

Bang thông bao

Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên bảng thông báo.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bang thông bao.

Chuyển động và thao tác

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chuyển động và thao tác.

Cảnh báo thông minh: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.

Tắt âm/tạm dừng: Đặt thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo bằng cách di chuyển lòng bàn tay hoặc đặt úp mặt của thiết bị xuống.

Vuốt lòng bàn tay để chụp: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh chụp màn hình khi bạn quét bàn tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.

123