Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Ghi âm

Ghi lại ghi nhớ thoại

Chạm vào Ghi âm trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào để bắt đầu ghi. Nói vào micro. Chạm vào để tạm dừng ghi âm. Để hủy ghi, chạm vào . Chạm vào để hoàn tất ghi âm.

Trong khi ghi một ghi nhớ thoại, chạm vào để đánh dấu.

Truy cập các tùy chọn khác.

Thời gian đã ghi âm

Hiển thị danh sách ghi nhớ thoại.

 

 

 

Thay đổi chế độ ghi.

 

 

Bắt đầu ghi âm.

Để cài đặt thiết bị loại bỏ tiếng ồn xung quanh, chạm vào Cài đặt và sau đó đánh dấu chọn Giảm nhiễu.

95