Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Để đặt âm thanh đã được tùy chỉnh theo cá nhân trong khi nghe các bài hát với tai nghe BT, chạm vào Cài đặt Adapt Sound Bật.

Khi bạn bật tùy chọn này lần đầu, chạm vào BẮT ĐẦU để điều chỉnh âm thanh. Thiết bị khởi động một loạt thử nghiệm âm thanh để điều chỉnh âm lượng và bắt đầu phát ra tiếng bíp. Chạm vào OK nếu bạn nghe thấy tiếng bíp hoặc KHÔNG nếu bạn không thể nghe. Lặp lại bước này mỗi lần thử cho đến khi việc điều chỉnh âm đã hoàn tất. Sau đó, đánh dấu chọn Âm thanh của nhạc và chạm vào H.TẤT để sử dụng tùy chọn này khi bạn nghe nhạc.

Khi nào bạn tăng âm lượng lên mức 14 hoặc cao hơn, tùy chọn Adapt Sound không được áp dụng cho phát lại nhạc. Nếu bạn giảm âm lượng xuống mức 13 hoặc thấp hơn, tùy chọn này được áp dụng lại.

Phát nhạc được lưu trong các thiết bị khác

Tìm kiếm nhạc được lưu trong các thiết bị khác và phát nó trên thiết bị của bạn. Chạm vào Nhạc trên màn hình Ứng dụng.

Truy cập nhạc trên một thiết bị đã đăng ký

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Trên màn hình chính của Nhạc, chạm vào THIẾT BỊ rồi chọn một thiết bị trong THIẾT BỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ để truy cập và phát nhạc. Bạn có thể phát bài hát trên các thiết bị đã được đăng ký với Samsung link. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập nhạc trên một thiết bị gần đó

Để sử dụng tính năng này, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ Thiết bị ở gần, sau đó chạm vào công tắc Thiết bị ở gần để bật. Xem thêm Thiết bị ở gần để biết thêm các cài đặt.

Trên màn hình chính của Nhạc, chạm vào THIẾT BỊ rồi chọn một thiết bị trong THIẾT BỊ Ở GẦN để truy cập và phát nhạc. Bạn có thể phát bài hát trên các thiết bị đã được bật tính năng chia sẻ nội dung.

89