Thông tin cơ bản

Bố cục man hinh chờ

Màn hình Chờ̀

Màn hình Chờ̀ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các widget, phím tắt của các ứng dụng và nhiều hơn thế nữa. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình Chờ̀.

Để xem các trang khác, cuộn sang trái hoặc phải hoặc chạm vào một chỉ báo màn hình ở dưới màn hình. Để tùy chỉnh Màn hình chờ̀, hãy xem Quản lý màn hình chờ̀.

Một widget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một thư mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉ báo màn hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ứng dụng yêu thích

25