Điên thoai

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

: Tăng âm lượng.

Thêm c.gọi: Tạo một cuộc gọi thứ hai.

Bàn phím: Mở bàn phím.

Kết thúc: Kết thúc cuộc gọi hiện thờ̀i.

Loa: Bật hoặc tắt loa ngoài. Khi sử dụng loa ngoài, hãy nói vào micro nằm ở trên cùng của thiết bị và để thiết bị cách xa tai của bạn.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Bluetooth: Chuyển qua một bộ tai nghe Bluetooth nếu bộ tai nghe được kết nối với thiết bị.

Chạm vào để xem thêm tùy chọn.

Khi bạn khởi động các ứng dụng trong khi thực hiện cuộc gọi, một cửa sổ pop-up của màn hình cuộc gọi () sẽ xuất hiện. Bạn có thể tiếp tục cuộc gọi thoại trong khi đang sử dụng các ứng dụng.

Để di chuyển cửa sổ pop-up, kéo nó đến một vị trí khác.

Để xóa cửa sổ pop-up, chạm và giữ nó và sau đó chạm vào OK. Để trở lại màn hình cuộc gọi, chạm vào cửa sổ pop-up.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

Chuyển: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Kết thúc: Kết thúc cuộc gọi hiện thờ̀i.

Chạm vào để xem thêm tùy chọn.

65