Danh bạ

Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ Danh bạ.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.

Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên phải danh bạ để cuộn nhanh.

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

: Thêm vào danh bạ yêu thích.

/ : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.

: Soạn một tin nhắn.

: Soạn một email.

Thêm phím tắt cho danh bạ vào màn hình chờ̀

Thêm phím tắt của các danh bạ mà bạn thườ̀ng liên hệ trên màn hình chờ̀.

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ Danh bạ.

Chọn một danh bạ.

Chạm vào Thêm phím tắt vào màn hình chờ̀.

67