Máy ảnh

Chụp ảnh cơ bản

Chụp ảnh hoặc quay video

1

2

3

Chạm vào Máy ảnh trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào .

Để thay đổi điểm lấy nét khi đang quay video, chạm vào nơi bạn muốn lấy nét. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào .

 

Hiển thị chế độ hiện

 

tại.

Chuyển đổi giữa máy

Bắt đầu quay video.

ảnh trước và máy ảnh

 

sau.

 

 

Chụp ảnh.

 

Thay đổi chế độ chụp.

Thay đổi các cài đặt

 

máy ảnh.

 

 

Xem ảnh đã chụp và

 

video đã quay.

72