Bắt đầu

Sử dụng thẻ nhớ

Gắn thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 64 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại

thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.

Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.

Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi gắn thẻ được định dạng có hệ thống file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.

Thườ̀ng xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

Khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục File của bạn Thẻ nhớ SD.

1

2

3

Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ nhớ để mở khay.

Kéo nhẹ khay thẻ nhớ ra từ khe cắm khay thẻ nhớ.

Đặt thẻ nhớ vào khay thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

18