Bắt đầu

Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin

Lắp thẻ SIM hoặc USIM

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.

Chỉ những thẻ nano-SIM mới dùng được với thiết bị.

Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ SIM để mở khay.

Các mẫu máy hai SIM:

Các mẫu máy một SIM:

Đảm bảo rằng chân chốt đẩy vuông góc với lỗ. Nếu không, thiết bị có thể bị hỏng.

10