Khắc phục sự cố

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy tính

Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.

Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu không, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.

Theo thờ̀i gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

139