Quản lý thiết bị & dữ liệ̣u

Nâng cấp thiết bị

Có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Nâng cấp bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Thông tin thiết bị Tải về bản cập nhật thủ công.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung. Khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động nhận dạng thiết bị và hiển thị bản nâng cấp có sẵn trong một hộp thoại, nếu có. Nhấp chuột vào phím Cập nhật trong hộp thoại để bắt đầu nâng cấp. Tham khảo phần trợ giúp của Samsung Kies để biết thêm thông tin về cách nâng cấp.

Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được nâng

cấp.

Trong khi nâng cấp thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật.

112