Thông tin cơ bản

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím Nguồn cùng lúc. Ảnh chụp màn hình được lưu trong Bộ sưu tập Album thư mục Screenshots. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với ngườ̀i khác.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng các phương pháp khác. Hãy xem Vuốt lòng bàn tay để chụp để biết thêm thông tin.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập các file khác nhau được lưu trên thiết bị hoặc các vị trí khác, chẳng hạn như các dịch vụ lưu trữ cloud.

Chạm vào File của bạn trên màn hình Ứng dụng.

Tìm kiếm các file hoặc thư mục.

Truy cập các tùy chọn khác.

Xem file theo thể loại.

Xem lịch sử tải về.

Xem các file được lưu trong thiết bị.

Xem các file đã lưu trong dịch vụ lưu trữ cloud.

37