Cài đặt

Hỗ trợ

Sử dụng tính năng này để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hỗ trợ.

Nhìn: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho ngườ̀i dùng khiếm thị.

TalkBack: Bật Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói. Để xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng tính năng này, chạm vào CÀI ĐẶT Chay hướng dẫn "Khám phá bằng cách chạm".

Màn hình tối: Cài đặt thiết bị để luôn tắt màn hình nhằm giữ nội dung trên màn hình riêng tư.

Nhập liệ̣u nhanh: Cài đặt thiết bị để nhập một ký tự khi bạn thả ngón tay khỏi ký tự trên bàn phím. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nhập các ký tự thay vì thả ngón tay ra và chạm hai lần vào màn hình.

Đọc mật mã: Cài đặt thiết bị để đọc lên mật mã khi bạn nhập mật mã trong khi đang bật TalkBack.

Kích thước font: Thay đổi kích thước font.

Thao tác phóng to: Cài đặt thiết bị để phóng to màn hình và để phóng to một khu vực cụ thể.

Lờ̀i nhắc thông báo: Đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra vào thờ̀i gian nghỉ.

Màu âm bản: Đảo ngược màu sắc hiển thị để tăng khả năng hiển thị.

Điều chỉnh màu sắc: Điều chỉnh thang màu cho màn hình khi thiết bị xác định rằng bạn bị mù màu hoặc gặp khó khăn khi đọc nội dung.

Phím tắt hỗ trợ: Cài đặt thiết bị để bật Talkback khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm và giữ màn hình với hai ngón tay.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói: Chọn cài đặt để thực hiện tính năng văn bản sang giọng nói.

Nghe: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho ngườ̀i dùng khiếm thính.

Flash thông báo: Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.

Tắt tất cả âm thanh: Đặt thiết bị tắt tất cả âm thanh thiết bị như âm thanh công cụ truyền thông và giọng của ngườ̀i gọi trong suốt cuộc gọi.

125