Kết nối với các thiết bị khác

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.

Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.

Nếu bạn chỉ định một tần số Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với AllShare Cast dongles hoặc HomeSync.

Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên TV chọn chế độ TV phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

Xem nội dung trên TV

Trước khi bạn kết nối thiết bị của mình với TV, hãy kết nối thiết bị có hỗ trợ tính năng screen mirroring với TV. Để cài đặt kết nối, xem thêm hướng dẫn sử dụng thiết bị. Các hành động sau là ví dụ về xem nội dung trên một TV có kết nối qua AllShare Cast dongle.

1

2

3

Kết nối AllShare Cast dongle với TV bằng cách sử dụng cáp HDMI.

Trên TV, chọn một chế độ kết nối như chế độ HDMI để kết nối với một thiết bị ngoại vi.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ Screen Mirroring.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

4

5

Chọn một thiết bị để kết nối.

Màn hình thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình TV.

Nếu bạn kết nối thiết bị lần đầu, hãy chạm và giữ tên dongle trong danh sách và nhập mã số PIN hiển thị trên màn hình TV.

Mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn.

110