Cài đặt

Nhạc chuông (các mẫu máy hai SIM):

Nhạc chuông: Thêm hoặc chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi đến.

Thông báo: Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.

Nhạc chuông (các mẫu máy một SIM): Thêm hoặc chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi đến.

Rung: Thay đổi cài đặt rung.

Nhạc chuông thông báo (các mẫu máy một SIM): Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.

Hiển thị và hình nền

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hiển thị và hình nền.

Độ sáng: Cài đặt độ sáng của màn hình.

Màn hình nền:

Màn hình chờ̀: Chon hinh nên cho màn hình chờ̀.

Màn hình khóa: Chọn hình nền cho màn hình khóa.

Màn hình chờ̀ và khóa: Chọn hình nền cho màn hình chờ̀ và màn hình khóa.

Cửa sổ S View: Thay đổi hình nền của màn hình cửa sổ S view.

Font:

Kiểu font: Đổi kiểu font văn bản hiển thị.

Kích thước font: Thay đổi kích thước font.

Thao tác một tay: Bật chế độ thao tác một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay. Hãy xem Thao tác một tay để biết thêm thông tin.

Xoay màn hình: Cài đặt nội dung tự động xoay khi thiết bị được bật.

Nghỉ thông minh: Cài đặt thiết bị để đèn nền của màn hình luôn bật khi bạn đang nhìn vào màn hình.

Thờ̀i gian sáng màn hình: Cài đặt khoảng thờ̀i gian chờ̀ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

121