Kết nối với các thiết bị khác

Kết nối nhanh

Giới thiệ̣u về Kết nối nhanh

Sử dụng tính năng này để tìm kiếm và kết nối một cách dễ dàng với các thiết bị ở gần. Bạn cũng có thể chia sẻ các nội dung được lưu trong thiết bị của bạn với các máy vi tính một cách tiện dụng.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hỗ trợ tính năng Kết nối nhanh, hãy bật tính năng Wi-Fi Direct của thiết bị đó trước khi khởi chạy Kết nối nhanh trên thiết bị của bạn.

Các phương pháp kết nối có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị được kết nối hoặc nội dung được chia sẻ.

Tên thiết bị có thể thay đổi tùy vào các thiết bị Bluetooth được kết nối cùng. Ví dụ, tên thiết bị có thể hiện lên là BT MAC.

Kết nối với các thiết bị khác

1

2

Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.
Nếu bạn đang sử dụng tính năng này lần đầu, hãy chạm vào BẮT ĐẦU.

Khi bảng mở ra, tính năng Wi-Fi tự động được bật lên và thiết bị tìm kiếm các thiết bị ở gần.

Chọn một thiết bị để kết nối.

Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc kết nối giữa các thiết bị.

Để cho phép các thiết bị ở gần tìm kiếm và kết nối với thiết bị của bạn, chạm vào NHIỀ̀U

HƠN Cài đặt tính hiển thị của thiết bị Khả năng hiển thị của thiết bị, sau đó

chọn một tùy chọn.

Tìm kiếm lại các thiết bị

Nếu thiết bị mong muốn không xuất hiện trong danh sách, hãy tìm kiếm thiết bị. Chạm vào LÀM MỚI và chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được phát hiện.

108