Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Điều chỉnh kích thước cửa sổ

Kéo vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước của các cửa sổ.

Sử dụng các tùy chọn Đa cửa sổ

Khi bạn sử dụng các ứng dụng Đa cửa sổ, hãy chọn cửa sổ ứng dụng và một khung màu xanh sẽ xuất hiện bao quanh nó. Chạm vào vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng để truy cập vào những tùy chọn sau đây:

: Chuyển vị trí giữa các ứng dụng Đa cửa sổ.

48