Bắt đầu

Khởi động lại thiết bị

Nếu thiết bị không phản hồi và không hoạt động, hãy nhấn và giữ đồng thờ̀i phím Nguồn và phím Giảm âm lượng trong hơn 7 giây để khởi động lại thiết bị.

Phím giảm âm lượng

Phím Nguồn

Khóa và mở khóa màn hình

Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thờ̀i, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thờ̀i gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím Nguồn hoặc phim Trang chính và vuốt nhanh ngón tay của bạn theo bất kỳ hướng nào trong khu vực mở khóa màn hình.

Bạn có thể thay đổi mã mở khóa để mở khóa màn hình. Hãy xem Thay đổi phương pháp khóa màn hình để biết thêm thông tin.

21