Kết nối với các thiết bị khác

NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ̣ NFC)

Giới thiệ̣u về NFC

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các tag bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.

Thiết bị có anten NFC được gắn sẵn quanh ống kính máy ảnh phía sau. Sử dụng thiết bị cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.

Sử dụng tính năng NFC

Sử dụng tính năng NFC để gửi hình hoặc danh bạ đến các thiết bị khác và đọc thông tin sản phẩm từ tag NFC. Nếu bạn gắn một thẻ SIM hoặc USIM có tính năng thanh toán, bạn có thể sử dụng thiết bị để thực hiện thanh toán một cách thuận tiện.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ NFC, sau đó chạm vào công tắc NFC để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào NFC để mở.

Đặt vùng anten NFC trên mặt sau của thiết bị của bạn gần một tag NFC. Thông tin từ thẻ xuất hiện.

Đảm bảo rằng màn hình thiết bị đã được mở. Nếu không thiết bị sẽ không đọc được các tag NFC hoặc nhận được dữ liệu.

105