Kết nối mạng

Dữ liệ̣u di động

Kết nối thiết bị với mạng di động để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. Xem Sử dụng dữ liệu để biết các tùy chọn bổ sung.

Các mẫu máy hai SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sử dụng dữ liệ̣u thẻ SIM hoặc USIM rồi chọn Dữ liệ̣u di động.

Các mẫu máy một SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sử dụng dữ liệ̣u và chọn Dữ liệ̣u di động.

Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Dữ liệ̣u di động để bật tính năng.

Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. Xem Wi-Fiđể biết các tùy chọn bổ sung.

Thiết bị của bạn sử dụng tần số không hài hòa và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể hoạt động mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể hoạt động hợp pháp ngoài trờ̀i.

Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

1Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Wi-Fi, sau đó chạm vào công tắc Wi-Fiđể bật ứng dụng.

2Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi. Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.

3Chạm vào KẾT NỐI.

Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã.

Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào QUÊN.

40